Smokey Quartz Studs Set in Copper

Smokey Quartz Studs Set in Copper

$45.00Price
These beautifully set pieces of smokey Quartz  are encased in copper polished to perfection.